vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

De wereld volgens Vincent Vuurtoren

3 min read

Van windmolens en muren, het verleden en het heden

Miguel de Cervantes beschreef de avonturen van de ridder van de droevige figuur die tegen windmolens vocht omdat hij dacht dat het reuzen waren. Ook vandaag de dag vechten mensen tegen windmolens, tegen de grootte, tegen de slagschaduw, tegen het geluid en tegen hun plaats in het landschap. Of ze gelijk hebben laat ik buiten beschouwing. In eerste instantie leken de protesten evenveel kans te maken als Don Quichote tegen de windmolens had, maar een recent rechterlijke uitspraak doet die kansen plotseling stijgen. De uitspraak van de Raad van State stelt de plannen voor windmolens niet alleen tegen de Nederlandse normen mogen worden beoordeeld. Die zijn immers nooit geijkt. De Europese normen gaan veel verder in de bescherming van de omwonenden en dat maakt procedures bij de rechter tegen plannen om windmolens te bouwen, veel kansrijker. De burger van vandaag heeft dus wel een serieuze kans tegen windmolens. Waar Don Quichote zijn lans erop brak, brak de Raad van State een lans voor de tegenstanders. 


Ons prachtige avonturenboek dat we de Bijbel noemen worden talrijke avonturen beschreven. Hoe de kleine David de grote Goliath versloeg, hoe Samson de tempel in liet storten door de pilaren om te stoten en nog veel meer prachtige verhalen. Een van mijn favoriete verhalen is de manier waar Joshua de zwaar ommuurde stad Jericho veroverde. Zijn troepen liepen om de muur heen, terwijl ze luid op hun hoorns bliezen. Na enige tijd vielen de muren daarna vanzelf om. Wonderlijk verhaal dat de kracht van muziek duidelijk laat zien.  In Hellevoetsluis staat in de Vesting, rechts naast de Brielse Poort ook een muur. Die muur staat om een privé parkeerplaats voor de eigenaren van het project ‘Heren aan de Haven’.  Tegen dat project heb ik niets- het zijn mooie huizen die passen bij de Vesting. Anders zit het met de muur – die is hoog en past naar mijn idee volstrekt niet bij de entree van onze mooie Vesting.  Ik heb niet de illusie dat als we Sempre Crescendo voor die muur heen en weer laten lopen, dat de muur dan vanzelf omvalt. Maar er zijn eenvoudiger manieren. In 1985 werd door de toenmalige in Dirksland geboren minister Elco Brinkman de Wet Beschermd Stadsgezicht ingevoerd.  De muur conflicteert daarmee.  Indien de Overheid die zou handhaven, zou naaar mijn idee de muur moeten worden afgebroken.  Maar dat gebeurt volgens mij alleen als meer mensen zoals ik hun longen gebruiken om die boodschap uit te blazen. Of een bevriend kamerlid vragen om dit aan de orde te stellen. Want hoewel het heel mooie huizen zijn, is de behoefte aan sociale huurwoningen veel groter, en die worden maar mondjesmaat gebouwd.  Het oneerlijke is ook dat de door de lage rente de hypotheeklasten vaak een stuk lager zijn dan huurwoningen, zeker in de vrije sector. Volgende keer over die ene grote gemeente Voorne en de gevolgen voor de politiek.. 

Ik wens u mooie week en zoete dromen.
Vincent