5 december 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

De reddende engel uit Capelle

2 min read

 

                                                                    Het Vrije Woord

door Vincent Vuurtoren


Bijna was de nieuwe coalitie na hevige barensnood alsnog net voor definitieve onsluiting gesneuveld.  De derde wethouder van IBV werd Janneke Postma, die als het om deskundigheid en gedreven zou gaan natuurlijk meteen had moeten worden gekozen. Groter was het probleem met de wethouder voor BVNL. Uiteindelijk vond Wybren van Haga zelf een geschikte kandidaat, maar zou de fractievoorzitter uit Capelle dat zelf wel willen?


Import wethouders
Zou de fractie van BVNL in Capelle het net zo vervelend vinden om haar voorzitter kwijt te raken, net als de VVD uit Nissewaard dat met het verlies van Igor Bal was? Dat  is onbekend, maar ik zou het me kunnen voorstellen. Er is door van Haga in elk geval gezocht naar iemand kwaliteit om vertrouwen in te kunnen hebben.  Er komen nu twee wethouders die eerst fractievoorzitters waren in een andere gemeente. Officieel mag dat niet, maar de gemeenteraad kan dat gedogen en dat gedogen per jaar verlengen. Dan hoeven ze niet te verhuizen. Dat gebeurde eerder met Hans van Lith die in Rockanje woonde


 

 Tatjana Sormaz: klassiek  liberaal beleid

Een zucht van verlichting
Die moet zeker geklonken hebben, bij de bedenkers van dit masterplan, toen Tatjana Sormaz uiteindelijk maandagmiddag ‘ja’ zei.  De 54 jarige Sormaz is een hoog opgeleide mevrouw met een dijk van een carriere in de politiek (VVD) en in de PR. In 2016 was Sormaz nieuwscommentator op NPO Radiop 1  bij Nieuws en Co. Verder was zij spreker en dagvoorzitter bij de Speakers Academy. Ze studeerde sociologie en nadat ze geschreven had over de misstanden bij de VVD, verliet ze die partij en koos voor BVNL waar ze een klassiek liberaal wil voerem  Een wethouder waar duidelijk rekening mee gehouden moet worden. 


Hoe nu verder
De laatste 2 wethouders worden o
p 16 januari benoemd door de gemeenteraad. Het coalitieakkoord wordt op 26 januari verder besproken, zodat de oppositiepartijen nog de tijd hebben met hun inbreng tekomen. Vervolgens wordt in de komende tijd een collegeprogramma geschreven voor de periode 2023-2026. Tijdens de raadsvergadering werd opgeroepen daar onder andere de wijk- en dorpsraden en maatschappelijke organisaties bij te betrekken.


Janneke Postma Er komen donkere wolken op ons af

Een onzekere toekomst
De forse kritiek op de totstandkoming van deze coalitie en de verdeeldheid in de gemeenteraad en fracties  laten zien dat het voor het zevenkoppige college niet gemakkelijk gaat worden. Bijna  wethouder Janneke Postma zei deze week: er komen donkere wolken op ons af’Of deze coalitie de paraplu kan zijn om Voorne aan Zee droog te houden kan niet worden gegarandeerd. Er moet hard gewerkt worden om de negativiteit onder de bewoners weg te nemen. Gelukkig snapt politiek initiator van de coalitie Rien Kap dat ook.  Ik wacht in spanning af…