25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

De Man van Tien Miljoen

2 min read
De spin in het web...

Door Vincent Vuurtoren 


Bij oude onbeschaafde volken was het een gewoonte om de brengers van slecht nieuws te vermoorden. Dat nu – echter – verdient Robert van der Kooi niet. Sterker nog: ik bewonder zijn eerlijkheid om duidelijk te vertellen hoe de zaken ervoor staan, met het fatsoen om daarvoor geen schuldigen aan te wijzen  


Gespeelde verbazing 
Want de verbazing van zijn eigen fracties moet gespeeld zij geweest, net zoals de bezorgdheid van Bianca Verschoor écht was. Drie gemeentes die zeker elkaars vrienden niet waren en hun best deden om de eigen gelden zoveel mogelijk voor de fusie op te maken, want er mocht eens iets naar een van de andere gemeenten gaan, zouden niet verbaasd moeten zijn. En laten we niet vergeten dat er in deze gemeenteraad ook iemand zit die grote verantwoordelijkheid droeg voor het miljoenenverlies bij de gemeente Hellevoetsluis. En nee, ik bedoel niet Margriet den Brok, want die wilde er zelfs voor aftreden. 


De zorgen 
De zorgen over de toekomst zijn zeker terecht, en ook wanneer de schuldigen genoemd worden en nagewezen verandert dat niets aan de cijfers. In Hellevoetsluis gaan de lasten voor de burger met ruim 9% omhoog en voor de andere twee gemeenten met 5%. Het besturen van Voorne aan zee kost 700.000 euro voor zeven wethouders en 700.000 euro voor 35 raadsleden. En dan is het nog maar de vraag hoe zij het aanbestedingsbeleid van hun ambtenaren in de gaten houden. Wie, net als Heidi van Noort ziet, hoe belachelijk onkundig t de knotwilgen geknot zijn, mag zich daar ook zorgen over maken. 


Macht
Waar Hellevoetsluis alleen al meer inwoners heeft dan de andere twee samen, zou je verwachten dat ook de gemeenteraad die afspiegeling zou laten zien. Maar bij de VVD bijvoorbeeld zijn slechts 2 van de 6 leden uit Hellevoetsluis afkomstig, gelukkig wel de fractievoorzitter Henk de Jong. Ook bij IBV zijn het er maar 3 van de tien.  De rest komt uit de andere 2 gemeenten. De beslissende stemmen liggen dus bij Westvoorne en Brielle en danmoesten er ook nog twee wethouders uit andere gemeenten (Capelle en Nissewaard) worden gehaald. Wat dat betekend voor cultuur, woningbouw en sociaal beleid moet worden afgewacht. Het is een leuk idee om steekwapens te verbieden, maar wel een beetjevoor de bühne. Probeer nu eens om 30% sociale woningen te bouwen…Maar dat is niet in het belang van investeerder, die willen meer verdienen. Maar Voorne aan Zee verdient beter..