zo. okt 24th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

College Hellevoetsluis wil inzetten op verbetering Marinebuurt

2 min read

 

 

 

Het moet een buurt worden waar de bewoners trots op zijn en nog fijner kunnen wonen.”
Gemeente Hellevoetsuis wil de Marinebuurt een flinke opfrisbeurt gaan geven. Dit moet
gebeuren volgens de werkwijze ‘buurtaanpak’. Een werkwijze waarbij -onder andere-
buurtbewoners mogen meedenken en -doen tijdens het hele proces. Het doel is uiteindelijk om
met elkaar de leefbaarheid van de buurt te vergroten. De gemeenteraad neemt tijdens de
gemeenteraadsvergadering in mei een definitief besluit over het uitvoeren van deze
buurtaanpak. De bedoeling dat de ‘buurtaanpak Marinebuurt’ in 2022 is afgerond.

Verbeteren Marinebuurt
Er is een reden waarom de gemeente kiest voor de Marinebuurt. In een recent onderzoek over de
leefbaarheid van de buurt kreeg de buurt op verschillende onderdelen een onvoldoende. Daarbij ging
het onder andere om het onderhoud van de wegen, ontmoetingsplekken, vervuiling en de
ontwikkeling van de buurt.
,,We willen met deze feedback samen met de bewoners aan de slag gaan om de Marinebuurt een
ruim voldoende te geven’’, aldus wethouder Peter Schop. ,,We gaan ons daarbij niet alleen richten op
het nu, maar ook vooral op de toekomst. Het moet een buurt worden waar de bewoners trots op zijn
en nog fijner kunnen wonen.”
Ook klimaatverandering speelt een rol. Door meer groen aan te brengen en stil te staan bij de
toename van regenwateroverlast, wordt hier rekening mee gehouden.

Samen met bewoners
In dit project staat de samenwerking met bewoners en andere betrokkenen centraal. Zij worden
daarom uitgenodigd om actief mee te doen bij de ontwerpfase van de buurt. Dit gebeurt in mei via een
bewonersenquête. Verder in het proces organiseert de gemeente interactieve sessies. Uiteraard
wordt hierbij rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.