7 februari 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

College en kwartiermaker/gemeentesecretaris Voorne aan Zee zien af van verdere samenwerking

1 min read
                                          college en gemeentesecretaris uit elkaar

Het college van Burgemeester & Wethouders van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee en de gemeentesecretaris Vincent Florijn maken bekend dat zij hun samenwerking niet verder voortzetten. Vanaf 1 april 2022 heeft Vincent Florijn als kwartiermaker / beoogd gemeentesecretaris leiding gegeven aan de ambtelijke vorming van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. In deze periode heeft hij de samenvoeging van de drie ambtelijke organisaties van de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in goede banen geleid. Met als resultaat een nieuw ingerichte organisatie voor gemeente Voorne aan Zee op 1 januari 2023.

Geen overeenstemming
Vanaf 1 januari 2023 was de heer Florijn gemeentesecretaris. Tijdens gesprekken tussen het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders en de heer Florijn over de functie van gemeentesecretaris is gebleken dat er geen overeenstemming kan worden bereikt over de invulling van de functie van gemeentesecretaris. Uiteindelijk is besloten om de samenwerking niet voort te zetten. De taken van de heer Florijn worden tijdelijk overgenomen door de andere twee directieleden totdat een nieuwe secretaris is gevonden.