14 april 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Coffeeshop de Barbershop krijgt uitstel van sluiting

2 min read
                     Gebruik alleen nog thuis mogelijk- John&Co alleen afhaalpunt
Coffeeshop de Barbershop in Hellevoetsluis krijgt uitstel van sluiting. In devergunning van de coffeeshop staat dat deze vervalt als alle telers voor hetwietexperiment, waar de gemeente Voorne aan Zee aan deelneemt, zijn aangewezen. Dat punt is nu bereikt.

Wietexperiment
De gemeente doet mee aan een landelijk experiment voor de legalisering van de verkoop en teelt van cannabis. Voor dit experiment gelden een aantal regels en stappen. Voordat het experiment kan beginnen moeten tien telers zijn aangewezen.In de vergunning van de Barbershop staat opgenomen dat deze vervalt als alle telers zijn aangewezen. Recent heeft de Rijksoverheid de laatste teler aangewezen in het buitengebied van Hellevoetsluis. Voorne aan Zee heeft daarmee twee verschillende teeltlocaties. De burgemeester heeft de Barbershop hierover per brief geïnformeerd en de onderneming een aanvullende termijn geboden waardoor momenteel niet tot sluiting hoeft teworden overgegaan.

Er blijft een coffeeshop in Hellevoetsluis
Vorig jaar is er na een aanbestedingsprocedure een nieuwe coffeeshopvergunning verleend aan een andere ondernemer (John&Co). Er ontstond commotie toen bekend werd dat de Barbershop zou moeten sluiten. Ook was er veel weerstand tegen de plek (Oostdijk 4, Hellevoetsluis) waar John&Co zich zou gaan vestigen. De gemeenteraad van Hellevoetsluisvond dit geen geschikte locatie en zag liever een plek op het bedrijventerrein Kickersbloem.In overleg met de gemeente heeft John&Co daar een pand gevonden. De verwachting is dat deze ondernemer, voordat de Barbershop sluit, zijn nieuwe coffeeshop hier kan openen.