2 juni 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Coalitie wordt kerstcadeau

2 min read
De laatste geheimen?

door Vincent Vuurtoren

Ik beschouw mezelf niet als heldeeziende, daarvoor is mijn bril te vaak vuil, maar toch denk ikeen redelijk inzicht te hebben in hoe de nieuwe coalitie er uit gaat zien.  Je  hoeft dan eignelijk alleen de afvallers weg te strepen en dan zien wat je overhoudt


Hoe gaat het verder?
De eerste partij die afhaakte was GroenLinks/PvdA. Volgen mijn informatie was bij GroenLinks nog enige twijfel, maar gooide de Pvda resoluut de deur dicht. De kleine partijen zoals BVN, D’66, Vrij Voone ONS Brielle en Forum  zagen er ook al geen brood is en naast de twee vaststaande waarden IBV,  en VVD waren er toen nog twee over.. Van die twee hangt het CDA aan een dun zijden draadje, omdst die ook aardig wat eisen hadden. De meest waarscihijnlijkedede partner in de coalitie is voor mij de Partij Voorne aan Zee, die met hun drie zetels de coalitie totaal op 20 zetels brengt. met Daan van Orselen als mogelijke wethouder.Ik sluit niet helemaaluit dat het CDA alsnog inbindt, waarmee eenmeerderheid van 23 zetelsvan de 35 bereiktzzou worden, maar heelwaarschijnlijk vind ik dat eigenljk niet. Als de club onder leiding van Hans van Lith weer compleet is, kan net voor Kerstmis het nieuwe besuur van Voorne aan Zee onder de boom liggen..


Een oude anekdote
De politiek zit vol vreemde verhalen en deze wil ik u niet onthouden..Iedereen die mij eenbeetjekent, weet dar mijn politieke wortels bij de PPR van Bas de Gaay-Fortman ligggen, zoals die van Jan de Leeuw van Weenen bij de PSP lagen.

De PSP-poster, gefotografeerd door Hendrik Jan Koldeweij

In de gemeenteraad vanAmsterdam waren Cees de Cloe (PvdA) en Roel van Duyn (PPR) allebei wethouder. Toen Roel van Duyn de dienstauto weigerde en op de fiets naar het gemeentehuis kwam, was Cees de Cloe zo woedend op hem, dat hij de fiets van van Duyn in de gracht smeet…Ja, Cees hield graag de handen aanhet stuur,maar niet van een fiets…