za. aug 13th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Bezoek aan herstelwerkzaamheden kademuur Maarland NZ

2 min read

 Wethouder Van der Kooi en de rayonmanager Fransie van de Tonnekreek van Strukton Civiel West waren gisteren aanwezig bij de boorwerkzaamheden in de kademuur Maarland NZ. Ze zijn tevens bijgepraat over het verloop van de herstelwerkzaamheden aan de kademuur. Er wordt alles aangedaan om de planning te behalen: daarom is de inzet van de boorploegen opgeschaald.


Begin oktober zijn de herstelwerkzaamheden gestartInmiddels is ruim 75% van de boorgaten gerealiseerd. Recent is gestart met het aanbrengen van stalen buispalen in de boorgaten, die de nieuwe fundatie vormen. Inmiddels is ongeveer 50 % van de palen aangebracht. Nadat alle palen zijn aangebracht wordt de kop van de kademuur gesloopt. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind dit jaar gereed zullen zijn.


“Het is belangrijk dat ik mij af en toe ook ter plekke laat informeren over het herstel van de kademuur. Ik heb vertrouwen dat we de kademuur volgens planning kunnen herstellen”, aldus wethouder Van der Kooi.


Na het kerstreces wordt verder gegaan met de opbouw. Er worden vanaf het water ankers aangebracht. Vervolgens wordt er een betonbalk gestort die wordt bekleed met metselwerk om het oorspronkelijke beeld terug te krijgen. De verwachting is dat de kademuur eind maart 2022 gereed zal zijn.


BouwApp
Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp, genaamd Renovatie Kade Maarland Noordzijde. Via deze app zal periodiek informatie over de renovatie worden gedeeld in woord en beeld. Ook zet Strukton Civiel West een omgevingsmanager in die als aanspreekpunt fungeert voor omwonenden en andere betrokkenen. Haar naam is Nikki van Alphen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 010-3070460 of e-mailadres: omgevingsmanager.scw@strukton.com.