25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Aanvang werkzaamheden herinrichting Slagveld

2 min read
Deze week is aannemersbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis in opdracht van de
gemeente begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting van
het Slagveld. Het doel van de werkzaamheden is om te zorgen voor verkeersremming in
de straat. Dit wordt gedaan door een verbreed trottoir langs de woningen, het gebruik
van verschillend materiaal en het toevoegen van groen bij de oversteekpunten. De
herinrichting van het Slagveld is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie.
Aan beide zijden van de rijbaan worden twee fietssuggestiestroken geplaatst waardoor de weg
optisch wordt versmald. Daarnaast worden aan beide zijden hagen
tussen de parkeerplaatsen opgenomen. Hierdoor verspringt de as waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald en de
auto meer uit het zicht is. De parkeervakken worden breder gemaakt, zodat er gemakkelijker uit de
geparkeerde auto gestapt kan worden.

Wethouder Van der Kooi:
“Het Slagveld wordt beter, veiliger en mooier voor aanwonenden en het
verkeer. Ik hoop op veel werkbare dagen en een voorspoedige realisatiefase.”

Uitvoerende werkzaamheden
Als eerste wordt gestart met het verwijderen van de bestaande bestrating die gedeeltelijk weer
wordt hergebruikt in het gebied. De diverse kruisingen met aanliggende straten worden uitgevoerd
met gezaagde keien. Het werk begint vanaf het kruispunt Slagveld/Molenstraat en vervolgens
wordt er gefaseerd gewerkt tot aan de kruising met de Slagveld/Kaaistraat. Vanwege toekomstige
werkzaamheden wordt deze kruising in een later stadium ingericht. Als laatste is het gedeelte aan
de overzijde van de brug bij de Molenstraat ter hoogte van het Maarland aan de beurt.

Opheffing eenrichtingsverkeer
Het huidige eenrichtingsverkeer in de burgemeester H. van Sleenstraat te Brielle wordt voor de
periode van 25 oktober tot 1 maart 2022 opgeheven. De belangrijkste reden hiervan is dat de
hulpdiensten hierdoor tijdig het achterliggend gebied kunnen bereiken. Het gedeelte waar
momenteel eenrichtingsverkeer geldt is vanaf de kruising Burgemeester H. van Sleenstraat- Menno
van Coehoornpad tot aan het parkeerterrein Burgemeester H. van Sleenstraat
ter hoogte van nummer 62 tot 100. Daarnaast
wordt ook het huidige eenrichtingsverkeer in de Zoutziederstraat
opgeheven tijdens de uitvoering. Dit wordt gedaan om de omgeving zoveel mogelijk te ontlasten.

BouwApp
Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de
BouwApp, genaamd Herinrichting Slagveld Brielle. Via deze app zal periodiek informatie over de
renovatie worden gedeeld in woord en beeld. Ook zet Lindeloof B.V. een omgevingsmanager in die
als aanspreekpunt fungeert voor omwonenden en andere betrokkenen.
Zijn naam is Wim de Rijke van Adviesbureau RAEHij is bereikbaar via telefoonnummer:
06-54 60 59 13 of e-mailadres:omgeving@adviesbureau-rae.nl