vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

1 januari 2023: een nieuwe gemeenteraad voor Voorne (5)

5 min read

Robert van der Kooi

Financiën
ICT & Automatisering
Ruimtelijke Beheer
Projecten
Ontwikkeling en beheer accommodaties
Recreatie en toerisme
Cultuur


De vragen voor Robert van der Kooi…


Voorne krijgt in 2023 geen 11 maar zes wethouders. Wil jij er daar een van zijn?
Het aantal wethouders ligt natuurlijk nog niet vast. Wanneer we vijf wethouders zouden hebben, is dat weer iets voordeliger voor de portemonnee van onze inwoners. Ik zou me graag willen blijven inzetten als wethouder wanneer ik daar de gelegenheid voor krijg.


Zou je ook als lid van de gemeenteraad van Voorne willen functioneren?
De gemeenteraad is heel belangrijk in de gemeente. Wanneer ik op die wijze een steentje mag bijdragen, lijkt me dat eervol. Al zet ik me bij voorkeur volledig in als wethouder.


Je bent oud-ambtenaar van de gemeente Hellevoetsluis, zo zijn er nog meer in de raden van Brielle en Westvoorne. Geeft dat een beter inzicht in het bestuur?
Het geeft me van binnenuit inzicht hoe een ambtelijke organisatie werkt. Hellevoetsluis en natuurlijk ook Brielle zijn zo voor mij meer een open boek dan voor menigeen. Dat operationeel inzicht komt me goed van pas bij bestuurlijke besluiten.


IBGB blijft zelfstandig of gaat het deel uitmaken van één grote partij van alle drie de Voornse gemeenten?
Daar wordt nu over nagedacht. Het is belangrijk om de belangen van de inwoners op Voorne aan Zee niet tegen elkaar uit te spelen tussen de verschillende kernen. Juist zonder politieke Haagse instructies en interventies er kunnen zijn voor je eigen inwoners, dat is belangrijk. Er is een aantal lokale partijen die qua geluid zo dicht bij elkaar staan, dat naast de bestuurlijke fusie de politieke fusie verstandig is en goed voelt om een breed en duidelijk geluid te laten horen. Ieder geluid telt, maar in harmonie klinkt het beter. Zo’n fusie lijkt me daarom een goed plan.


In alle drie de gemeenten is een schrikbarend tekort aan sociale huurwoningen. Veel mensen betalen aan een hypotheek minder dan wat een sociale huurwoning kost. Wat is jouw oplossing?
Er is niet alleen een schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen. Over bijna de volle breedte is er krapte. De hele lange wachtlijsten die moeilijk doorstromen, zijn verschrikkelijk. In Brielle hebben we daarnaast de Vestia problematiek. Vestia is in financieel zwaar weer terecht gekomen en trekt zich terug. We zoeken naar oplossingen met andere corporaties. Toch bouwen we in Brielle ook sociaal. Gemiddeld zeker 25%. Het is belangrijk te bouwen. Maar wel bouwen passend bij de rest van de omgeving. Je kan ook wel betaalbaar bouwen, maar je hebt volgens mij ook andere instrumenten nodig. Wanneer namelijk betaalbare woningen worden opgekocht door een belegger en duur worden doorverhuurd, ontstaan er alsnog problemen. Twee hele concrete maatregelen zijn denkbaar. Een zelfwoonplicht vind ik daarvoor een oplossing. De wet wordt waarschijnlijk verruimd om daar meer mee te kunnen doen. Ook het tegengaan van splitsen van woningen om tijdelijke verhuurplaatsen te maken, helpt om de markt te verbeteren voor bijvoorbeeld gezinnen op Voorne aan Zee.


Je hebt niet alleen maar vrienden in de raad van Brielle.  Ik heb eens een raadslid horen zeggen: ‘Zo, van der Kooi weer in de bocht’. Zit je daarmee of heb je genoeg vertrouwen in jezelf?
Een wethouder kan het nooit iedereen naar de zin maken. Er zullen per definitie altijd mensen zijn die het met je oneens zijn en of je vanuit de oppositie tegenwerken. Dat hoort bij de functie en wist ik toen ik startte. Ik sta er niet alleen voor, maar we opereren samen met de collega’s en ambtelijke ondersteuning. Ik vertrouw erop dat ik de goede dingen doe voor Brielle nu en de juiste voorbereiding doe voor Voorne aan Zee straks.


Het College heeft in Brielle een comfortabele meerderheid. Dat kan leiden tot machtsvertoon. Gebeurt dat in Brielle.?
In Brielle zoeken we als coalitie ook de oppositie op. Zelfs met de partij die haar oorspronkelijke kiezers in de steek laat en van kleur verschiet. Macht is geen vies woord, het is maar net hoe je het inzet. Onze inwoners willen geen tandeloos bestuur, maar iemand die voor hun opkomt. Machtsvertoon is geen woord wat bij me opkomt wanneer ik aan de Brielse politiek denk.


Ik ken mensen die Robert heetten en toch Rob of zelfs Robbie werden genoemd. Zou jou dat storen?
Meestal niet hoor, al heeft iets of iemand een naam kunnen geven te maken met invloed laten zien. Het ligt dus aan de setting. Ik word ook wel eens Robbert genoemd, dat kan wat onzorgvuldig zijn. Of wanneer een vriend me Rob of Robbert noemt, vind ik dat prima omdat je voorbij het formele gaat. M’n moeder stopte me Robbie te noemen op mijn zesde, die naam is sinds dien en nu nog steeds wel klaar.


In Brielle werkt IBGB samen met de PvdA – Zou dat op Voorne ook lukken?
In Brielle werken we constructief samen in de coalitie, dat gaat goed. We hebben een coalitie akkoord gesloten. Wellicht lukt dat op Voorne aan Zee ook? De PvdA is zich aan het oriënteren op samenwerking met een wat meer activistische partij. Ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen voor samenwerken en de wil om te besturen.


Wat is jouw grootste wens om op Voorne te bereiken?
Achter de schermen de financiën op orde met lage lasten voor onze inwoners. Maar vooral een mooi Voorne met een mooie openbare ruimte waardoor mensen zich senang voelen als ze hier wonen of op bezoek zijn.


Wat zouden de maatregelen tegen de klimaatverandering op Voorne moeten zijn?
Ik ben blij dat de opbrengst van zonnepanelen steeds beter wordt. Zonnepanelen maken een ontwikkeling door. Op daken van gebouwen is dat dus een steeds beter plan. Een paar duizend jaar terug, liepen er mammoeten over wat nu de Noordzee is. Veranderingen zullen er altijd zijn. Bescherming tegen hoog water en dan de toenemende zoute kwel is erg belangrijk. Voor aardwarmte hebben we gunstige omstandigheden op Voorne. Goed om dat te benutten, met aandacht voor de omgeving. Brede innovatie, uiteindelijk beschikbaar voor iedereen, is beter dan plaatselijke subsidies op oude ideeën. Daarom zie ik een logische kans voor gesmoltenzoutreactoren, een nog veiliger en veel minder vervuilend alternatief voor kernenergie.


Volgende week praten we met Bert Kamphuis